Officers’ Welcome

Captain Loretto Keane, President Aidan Keogh, Captain Owen Caughey

It is an honour and a privilege to be leading Newlands Golf Club and we would like to extend our sincere appreciation and gratitude to our Sponsors for the coming season and wish them well in 2020.
A very special thanks to the Management Committee and to both the Ladies’ and Men’s Committees for their time and commitment and indeed to all the various sub committees who make Newlands the great club that it is.
We wish all our Team Managers and our Club Representatives every success in all Competitions and look forward to celebrating many successful campaigns in 2020.
Finally we wish you, our Members, a great golfing year, good health to enjoy it and we look forward to seeing you throughout the year both on and off the course.

President Aidan, Captains Owen and Loretto

Fáilte na n-Oifigeach 2019.
Is onóir agus is pribhléid é bheith i gceannas ar Ghalf Chumann an Fhearainn Nua agus ba mhaith linn ár meas agus ár mór bhuíochas a ghabháil lenár n-Urraitheoirí don séasúr atá romhainn. Guímid gach rath ortha i 2020.
Gabhaimid buíochas ar leith leis an gCoiste Bainistíochta, le Coiste na bhFear agus le Coiste na mBan as ucht a gcuid ama agus dá dtiomantas agus leis na fochoistí éagsúla go léir a chruthaíonn an sár chlub atá againn san Fhearann Nua.
Guímid gach uile rath ar ár mBainisteoirí Foirne go léir agus ar Ionadaithe an Chlub in sna Comórtais uile. Táimid ag tnúth le an-chuid feachtais rathúla a cheiliúradh i 2020.
Mar fhocal scoir guímid sár bhliain ghailf oraibhse, ár mBaill, go raibh togha na sláinte agaibh le taitneamh a bhaint as. Beimid ag tnúth le bualadh libh i rith na bliana ar agus as an gcúrsa araon.

Uachtarán Aidáb, Captaein Eoin agus Loretto

 

Scroll to top