Officers’ Welcome

Captain Pam Power President Sean McEvoy Captain Jack Dunne

2018 promises to be another great year for Newlands Golf Club.

Our sponsors have come on board and we thank them sincerely for their generosity and support. 

We have sought and gained the assistance of many members who have volunteered on committees, and we are indebted and appreciative of their time and expertise.

We are looking forward to days out with our teams and their managers and are hopeful that we will have lots of opportunities to celebrate success. 

To our members, we thank you for making Newlands a great Club.  Now let’s make 2018 a year where we share how great we are by taking every opportunity to showcase our great course, and our great club. 

Thank you for the honour and privilege you have afforded us. Our wish for you all is good health, happiness and a great golfing year. 

President Sean, Captains Jack and Pam

Fáilte go Séasúr Gailf 2018
 

Tá gach dealramh  ar an scéal go mbeidh 2018 ina bliain iontach eile do Chlub Gailf an Fhearainn Nua. 

Tá ár n-urraitheoirí ar ais linn agus gabhaimid buíochas ó chroí leo as a gcineáltas agus a gcuid tacaíochta. Lorgaíomar agus fuaireamar cúnamh ó an-chuid baill a dheonaigh a gcuid ama a thabhairt le dul ar choistí.  Táimid faoi chomaoin acu agus an-bhuíoch dóibh dá gcuid ama agus dá saineolas.

Táimid ag tnúth le laethanta amuigh lenár bhfoirne agus a mbainisteoirí agus táimid dóchasach go mbeidh go leor deiseanna ceiliúrtha againn.

Gabhaimid buíochas lenár mbaill as ucht  sár Chlub  a chruthú ag Fearann Nua.  Tógaimis anois an deis i 2018   a thaispeáint cé chomh iontach is atáimid   trí gach deis a thapú an   scoth chúrsa agus an sár Chlub  atá againn  a chur os comhair an phobail.

Go raibh maith agaibh don phribhléid agus  don onóir atá bronnta agaibh orainn.

Guímid sláinte, sonas agus sár bhliain gailf ar  gach ball den Chlub.

 An tUachtarán Seán, Captaein Jack agus Pam.

Scroll to top