Officers’ Welcome

President
Gerry Errity

Men’s Club Captain
Paddy Butler

Ladies’ Club Captain
Siobhán Byrne

Welcome to the 2017 Golfing Season

It is a privilege to be leading Newlands Golf Club in 2017, and we hope it will be another year full of good memories and friendship both on and off the course.

We extend a big ‘thank you’ to our very generous sponsors for the coming season and wish them health and prosperity this coming year.

We would like to extend a special mention to both the Ladies and the Men’s committees and thank them for their time and commitment to the Club. We also thank our team managers, their assistants, the players and supporters who make themselves available to represent our Club in inter-club competitions throughout this season. We wish them every success.

To the members who make Newlands the great Club that it is, we wish you a fantastic golfing year, and look forward to seeing you all on the course and at our social events.

Finally to visitors we hope you enjoy our Club as much as we do, and if we can do anything for you when visiting us, please let us know. To any potential new member, we invite you to come and talk to us, we would be happy to show you around, introduce you to some members and answer all your queries.

President Gerry, Captains Siobhán and Paddy

Fáilte go Séasúr Gailf 2017
 
Is pribhléid dúinne bheith ag treorú Club Gailf an Fhearainn Nua i 2017, táimid ag súil gur bhliain eile lán le dea-chuimhní agus cairdeas a bheidh ann, ní ar an gcúrsa amháin ach taobh amuigh chomh maith. Gabhaimid mór-bhuíochas lenár n-urraithe flaithiúla don séasúr atá romhainn agus guímid rath agus séan ortha don bhliain atá ag teacht.
 
Ba mhaith linn tagairt ar leith a dhéanamh do choistí na mBan agus do choistí na bhFear agus buíochas a ghabháil leo as ucht a gcuid ama agus a dtiomantas don Chlub.
 
Gabhaimid buíochas freisin lenár mbainisteoirí foirne, a gcúntóirí, agus leis na himreoirí agus na tacadóirí a chuireann iad féin ar fáil mar ionadaithe an Chlub le himirt in sna comórtais idir-chlubanna i rith an tséasúir romhainn. Guímid gach rath ortha.
 
Do bhaill an Fhearainn Nua ar chúis leis an gClub a bheith chomh hiontach is atá, guímid bliain gailf den scoth oraibh, is táimid ag tnúth le sibh go léir a fheiceáil ar an gcúrsa agus ag ár n-imeachtaí sóisialta.
 
Ar deireadh, dár gcuairteoirí, tá súil againn go mbainfidh sibh an méid céanna taitnimh as ár gClub is a mbainfimid féin, agus más féidir linn aon rud a dhéanamh duit agus tú ar cuairt chugainn cuir ar an eolas muid le do thoil. D’aon bhall féideartha nua, tugaimid cuireadh duit teacht chun cainte linn, bheimis breá sásta tú a thabhairt timpeall, roinnt ball a chur in aithne duit agus do chuid ceisteanna go léir a fhreagairt.
 
An tUachtarán, Gearóid, Captaein Siobhán agus Pádraig.
Scroll to top